1978 - 1990

Hydro ekspanderer globalt og vokser sterkt som oljeselskap på norsk sokkel. Økt oppmerksomhet om arbeidsmiljø og ytre miljøproblemstillinger fører til store endringer og gir selskapet en plass i den globale industriens førstedivisjon.