1991 - 2005

Hydro fortsetter den globale ekspansjonen i aluminium og olje og gass. Den opprinnelige gjødselvirksomheten blir børsnotert som et eget selskap - Yara International.