Bedriftsforsamlingen

Bedriftsforsamlingen består av atten medlemmer. Tolv velges av generalforsamlingen, mens seks er valgt av og blant konsernets ansatte i Norge.

Medlemmer, aksjonærvalgte:
Shahzad Abid
Nils Bastiansen
Anne Kverneland Bogsnes
Anne-Margrethe Firing
Odd Arild Grefstad
Berit Ledel Henriksen
Birger Solberg
Unni Steinsmo
Sten-Arthur Sælør
Jorunn Sætre
Susanne Munch Thore, nestleder
Terje Venold, leder

Varamedlemmer, aksjonærvalgte:
Hilde Christiane Bjørnland
Nils Morten Huseby
Ylva Lindberg   
Medlemmer, ansattevalgte

Rolf Arnesen
Steinar Ekren
Kolbjørn Havnes
Bjørn Petter Moxnes
Einar Øren
Bjørn ØvstetunVaramedlemmer, ansattevalgte:

Andreas Bakken
Jon Martin Bratthammer
Jan Einan
Gorm Gustavsen
Tone Hjelmtvedt
Roar Jakobsen
Morten Sundheim Jensen
Ørjan Normann
Ellen Olstad
Ann Kristin Prytz
Kari Sommerfeldt


Oppdatert: 24. november 2016