Organisasjonskart

Hydro er registrert i Norge, og konsernets styringsstruktur bygger på norsk selskapslovgivning.

Organisasjonskart Hydro

Hydro følger for øvrig de kravene som gjelder i land der Hydro-aksjen er notert, og vurderer løpende styringsstandarder som kan bidra til å bygge opp om selskapets utvikling.


Oppdatert: 22. desember 2016