Organisasjonskart

Hydro er registrert i Norge, og konsernets styringsstruktur bygger på norsk selskapslovgivning.

Organisasjonskart Hydro

Oppdatert: 22. desember 2016