Søknadsskjema for sponsorsamarbeid

Før du fyller inn søknadsskjema ber vi deg lese gjennom de foregående sidene som beskriver Hydros partnerskapsstrategi som handler om mennesker, miljø og muligheter. Vi er opptatt av at våre samarbeidsavtaler skal gi gjensidig nytte for oss og våre partnere på lang sikt.

Hydro sentralt støtter ikke:

  • Enkeltpersoner,
  • Sportsaktiviteter,
  • Reiser/ekspedisjoner,
  • Politiske eller religiøse organisasjoner

 

‹‹ Tilbake til sponsorvirksomhetssiden

For at søknaden skal bli vurdert må kriteriene for vår partnerskapsstrategi oppfylles og prosjektet komme inn under minst et av hovedkriteriene.
Innenfor hvilken kategori av Hydros partnerskapsstrategi kommer prosjektet?
Mennesker
Miljø
Muligheter
For alle henvendelser til Hydro om mulig samarbeid må søknadsskjema fylles ut.

Søknaden behandles av Hydros sponsorkomité og blir vurdert opp mot vår partnerskapsstrategi. Det må beregnes en behandlingstid på opp mot seks uker.

Oppdatert: 17. november 2016