Én arbeidsgiver og et helt liv innen aluminium

Noen har hatt 17 jobber før de er 25. Andre nærmer seg 70 og har hatt bare én arbeidsgiver. Mer enn 50 år er det blitt for Kjell Arne Nilsen ved Hydro Holmestrand – som for far hans før ham. Forklaringen? «God helse, trivsel og flotte kolleger,» fastslår han. Arv har nok også noe med saken å gjøre.

Kjell Arne

Faren Ernst, mekanikeren, hadde vært 52 år ved den samme bedriften da han gikk av i 1981. Han hadde nok en finger med i spillet da sønnen fikk tilbud om jobb ved valseverket i Holmestrand for 50 år siden. Selv hadde han arbeidet der helt siden virksomheten var under oppbygging i 1920-årene. Bedriften var etablert i 1917 og er det eldste norske videreforedlingsanlegget for aluminium som lever i beste velgående.

De første årene dreide det seg om hermetikk og Høyang kjøkkentøy, men også et bredt spekter andre produkter i aluminium. I mange år var Holmestrand et kompetansesenter innenfor videreforedling, og bedriften er en pioner innenfor resirkulering, en teknologi som krever bare fem prosent av energien som skulle til første gang lettmetallet ble produsert. Det gjør aluminium til en klimavinner. 

Skipsplater i aluminium og lettere biler

Kjell Arne Nilsen var bare 16 år gammel da han hadde sin første arbeidsdag ved laboratoriet i 1968. For en ukelønn på 100 kroner testet han kvaliteten på produktene ved hjelp av en strekkprøvemaskin. Hadde skipsplatene i aluminium den påkrevde styrke? Tålte produktene å bli strukket så mye som framtidig bruk ville kreve? Alt skjedde manuelt. Styrke per kvadratmillimeter ble møysommelig målt, resultatene skrevet ned og beregnet for hånd. Det var ingen computere den gangen, ikke en gang enkle kalkulatorer. I dag har avansert teknologi overtatt på de fleste områder i produksjonen. 

Senere var han med på utviklingen av det såkalte «platehjulet» i aluminium, et ekstra lett bilhjul som ble levert til blant annet Volvo, Saab og BMW som reservehjul. Det var spennende og utfordrende tider. Også utviklingen av det resirkulerbare telyset var han med på i denne perioden. 

Vekt på sikkerhet og kontinuerlig forbedring

Tidene har endret seg. Siden en omstilling i 2003 har Kjell Arne jobbet i produksjonen, med etterbehandling og pakking. Det resulterte i at han gikk over fra å jobbe bare på dagtid til skiftarbeid. Visst var det litt av en overgang for en som på det tidspunktet hadde passert de 50, men han synes det har gått veldig greit.

Arbeidsforholdene på valseverket er preget av system og orden. Akkurat det er noe som har endret seg etter at Hydro overtok virksomheten i 1986, med forsterket vekt på sikkerhet og kontinuerlig forbedring. Alt skal være ryddig og ordentlig! Enkelte av kollegene synes nok det kan bli litt mye av det gode.

Kjell Arne Nilsen er blant dem som blir motivert og tar sikkerhetstenkingen med seg hjem fra jobben, ut i trafikken og på hyppige turer i skog og mark. Kanskje er det en av grunnene til at han ikke har vært sykmeldt siden en betennelse i foten tvang ham til å holde seg borte fra jobb noen dager i 1985? 

Trygge arbeidsplasser ved Hydro Holmestrand

Han trives i huset oppe på fjellet med utsikt over Oslofjorden, har bodd i Holmestrand hele livet, men er stadig på reise i inn- og utland. Forandring motiverer. Da han begynte ved Hydro Holmestrand var det 1400 ansatte. Nå er det 400, men de arbeidsplassene er til gjengjeld trygge. Sånn har det ikke alltid vært. 

– Det stilles store krav til oss, men jeg føler at vi blir respektert og at vi snakker godt sammen, både kollegene imellom og med ledelsen. Det er godt å vite at det fortsatt er behov for meg, sier Kjell Arne Nilsen. På vei mot de 70. 

Vi er aluminium.

Les om andre Hydro-helter

collage av hydro ansatte


Oppdatert: 1. oktober 2018