Aluminium og helse

Husk at livet på jorden har utviklet seg i et miljø rikt på aluminium, så vi har tilpasset oss eksponering for aluminium over lang, lang tid.

Noen sier at eksponering for aluminium kan være skadelig for helsen. Men det er ingen vitenskapelige funn som støtter opp om dette. I enkelte tilfeller kan aluminium faktisk gi deg bedre helse.

Vi er eksponert for aluminium på mange måter:

Jordskorpen - Stein og jord – Vegetasjon – Vann - Støvpartikler i luften - Leire

  • Jordskorpen (sju prosent av jordskorpen består av aluminium)
  • De fleste typer stein og jord (hvor aluminium finnes i ulike kjemiske former)
  • Vegetasjon
  • Naturlig i de fleste vannkilder
  • Som deler av støvpartikler i luften
  • I all leire (som har gjort det til en del av for eksempel gryter i de første menneskesivilisasjonene)

Som du kan se, har vår evolusjon skjedd i et miljø rikt på aluminium.

Mat og drikke

Mat er den viktigste kilden til aluminium for menneskekroppen, sammen med medisiner som inneholder aluminium.

Aluminium opptas fra jorda – Aluminiumsalter - Aluminium i folie, bokser og kasseroller

Mesteparten av den aluminiumen vi får i oss fra maten kommer fra det naturlige innholdet av aluminium i frukt og grønnsaker. Dette skyldes at plantene tar opp aluminium fra jorda.

Noen matvarer inneholder tilsatte aluminiumsalter. I Europa er det daglige inntaket av aluminium fra mat beregnet til 3-10 milligram.

For å tilberede, bevare og lagre mat og drikke brukes det folie, serveringsbrett, bokser osv. i aluminium. Mengden aluminium vi får i oss fra bokser, folie eller kasseroller er svært liten (Om lag 0,1 mg per dag).

Vann

Aluminium er en naturlig komponent i overflate- og grunnvann. Det er også vanlig å bruke aluminiumsulfat eller “alun“ for effektiv rensing av vannkilder.

Forurenset vann - Aluminiumsulfat tilsettes – Renseprosess - Rent vann

Uansett utgjør aluminium i vann mindre enn en prosent av vårt daglige inntak av aluminium.

Medisiner, vaksiner og kosmetikk

Aluminium i medisin går helt tilbake til antikkens Hellas og Roma, hvor aluminiumforbindelser ble brukt som en såkalt astringent, for eksempel for å stanse blødninger.

Behandle magesår - Behandle nyresvikt Gjøre vaksiner mer effektive - gjøre deodoranter mer effektive

I dag er den viktigste aluminiumforbindelsen som brukes i medisin aluminiumhydroksid. Den brukes til å behandle magesår og nyresvikt. Noen vaksiner inneholder aluminiumforbindelser som kan gjøre dem mer effektive.

Aluminiumsalter brukes i kosmetiske produkter som deodoranter. Aluminiumsaltene blokkerer svettekanalene og reduserer mengden svette på hudoverflaten.

Pust

Innånding av aluminium gjennom luften er en liten eksponeringskilde. I henhold til Verdens helseorganisasjon utgjør eksponeringen opptil 0,04 mg per dag, noe som er mindre enn én prosent av det inntaket vi får gjennom mat.

Inntak og opptak

Mesteparten av den aluminiumen vi får i oss gjennom mat, vann, drikkevarer og medisin passerer gjennom fordøyelsessystemet uten at det blir tatt opp av kroppen.

Det ser ikke ut til å være belegg for en korrelasjon mellom mengden aluminium som inntas og opptak for friske mennesker. Men dette tar ikke hensyn til situasjoner hvor barrierer blir omgått. Noen studier ser ut til å vise at høyt inntak og opptak av aluminium kan gi giftig effekt. 

Når aluminium blir tatt opp i kroppen føres det via blodbanen til nyrene, hvor det raskt blir skilt ut.

Pasienter med nyresvikt vil ikke kunne skille ut aluminium, og aluminiumen kan samles opp og forårsake en giftig effekt. Det er viktig at mennesker med nyresvikt bare bruker aluminiumfritt vann når de gjennomgår dialyse.

Negative effekter

Et høyt nivå av aluminium i kroppen har vist seg å gi nevrotoksiske effekter (giftig for nervesystemet), effekt på knokler og muligens forplantningsevne.

Dette skjer når mengden aluminium som inntas overstiger kroppens evne til å utskille den, ettersom aluminiumen da lagres i kroppen og kan forårsake problemer.

Noen studier har indikert unormalt høye volumer av aluminium i hjernevevet til pasienter med Alzheimer. Andre studier viser ingen korrelasjon mellom aluminiuminntak og Alzheimer. Teoriene har skapt mye diskusjon, og det er mange ulike oppfatninger.

Positive effekter

Dagens forskning støtter ikke forslag om å ekskludere vanlige aluminiumprodukter. Unntaket er pasienter med nyresvikt, som bør unngå å få aluminium inn i blodstrømmen gjennom dialyse.

Aluminiumprodukter gir også store fordeler for helsen:

  • Aluminium i emballasje for mat og drikke gir en trygg barriere for bakterier og forurensing
  • “Alum” (aluminiumsulfat) bidrar til å rense drikkevann
  • Aluminiumforbindelser øker immunresponsen i vaksiner og medisiner

Barn spiser maiskolbe pakket i aluminiumfolie

Kilder:

The European Aluminium Association (EAA)

World Health Organization


Oppdatert: 11. oktober 2016