Ekstrudering, valsing og støping av aluminium

Hydro er en ledende leverandør av pressbolt, valseblokker, støpelegeringer og aluminium med høy renhet, og har et globalt produksjonsnettverk.

Smelting av aluminium

Vi forsyner markedet med mer enn tre millioner tonn støperiprodukter hvert år.

De mest vanlige bruksområdene for primæraluminium er ekstrudering, valsing og støping.

Ekstrudering

Aluminium kan ekstruderes og formes til en rekke forskjellige rør og profiler.

Barrer av aluminium varmes opp til 500 °C og presses deretter gjennom et verktøy (som tannkrem ut av en tube), for å lage profiler til ulike produkter.

Aluminium tar i stadig større grad over for kobber som foretrukket metall til rør i varmevekslere og klimaanlegg. Aluminium kan formes på uendelig mange måter.

Pressbolt av aluminium presses gjennom en støpeform og blir til en ekstrudert aluminiumprofil.

Utslipp fra ekstruderingsprosessen

Etter ekstrudering blir delene avkjølt og herdet, og overflaten blir behandlet om nødvendig. Overflatebehandling kan forårsake utslipp. De elektrolytiske badene, der profilene kan gis et ekstra beskyttende belegg, inneholder aluminiumforbindelser. Avløpsvann fra disse badene kan begrenses ved å velge riktig type belegg og ved å rense utslippene til luft og vann.

Valsing

Aluminium kan bearbeides i kald eller oppvarmet tilstand.

Aluminium er et smidig metall. Det kan valses fra 60 cm til 2-6 mm tykkelse. Ferdige folieprodukter kan være så tynne som 0,006 mm, og likevel være fullstendig ugjennomtrengelige for lys, lukt og smak.

Selve metallet danner et beskyttende oksidbelegg og er svært rustsikkert. Ulike typer overflatebehandling kan styrke disse egenskapene enda mer.

Valseblokker av aluminium går gjennom flere valser og blir stadig tynnere.

Utslipp fra valseprosessen

Oljen som tilsettes i de ulike valseprosessene for å sikre en god overflatebehandling og for å kontrollere temperaturen, forårsaker spor av olje i utslipp til luft.

Ved overflatebehandling av valset bånd, blir løsningsmiddel fra belegget frigjort i tørkeovnen. Det er startet forskningsprogrammer for å redusere mengden løsningsmiddel i belegg og bruke belegg med mindre miljøpåvirkning.

Støping

Egenskapene til aluminium endrer seg når det tilsettes små mengder av andre metaller for å produsere aluminiumlegeringer.

Disse kan gi større styrke, glans og formbarhet, alt etter hva metallet skal brukes til. Og de kan gjøre aluminium lettere å forme til et uendelig mangfold av produkter.

De mest vanlige legeringsmaterialene som tilsettes til aluminium er kobber, magnesium og silisium. For å øke kvaliteten tilsettes også mindre mengder av stoffer for finkornbehandling, så som strontium, natrium eller titanium/titaniumborid.

 

Aluminium kombineres med kobber, magnesium og silisium til en legering  

 

De fire viktigste støpemetodene er:

  • Sandstøping
  • Lavtrykkstøping
  • Kokillestøping
  • Høytrykksstøping

Det råstøpte produktet krever vanligvis maskinbearbeiding, og blir ofte overflatebehandlet.

Utslipp fra støping

Generelt har ikke støping kokillestøping noen negative effekter på miljøet. Når sandstøping og organiske forbindelser brukes, er det nødvendig å rense utslippene og sikre at begrensningene på utslipp til luft og vann ikke overstiges. Når det utføres overflatebehandling er utslippene de samme som for valsede produkter.


Oppdatert: 11. oktober 2016