Produksjonsfaser

Produksjon av aluminium er en tidkrevende og energiintensiv prosess. Men når aluminium først er laget, kan den resirkuleres igjen og igjen uten å miste sine gode egenskaper.

Produksjonsprosessen består av mange faser. Her er en samlet oversikt som viser hele løpet fra gruve til resirkulering:

Utvinning av bauksitt – Produksjon av alumina – Produksjon av primæraluminium - Videreforedling – Fabrikasjon av produkter - Bruksfase – Resirkulering tilbake til videreforedling

 


Oppdatert: 11. oktober 2016