Fakta

Hva har rubiner, mobiltelefoner og månen til felles? Aluminium!

Harde fakta:

Atomnummer: 13
Symbol: AI
Atomvekt: 26,981539
Smeltepunkt: 660,37°C,
Kokepunkt: 2 467°C,
Densitet: 2,6989 (20°C),
Valens: 3.
Ikke-magnetisk og gnistfri
Lett å forme, bearbeide og støpe
Først fremstilt: I 1825 av den danske vitenskapsmannen Hans Ørsted

Friske fakta:

  • I antikken brukte grekerne og romerne aluminiumforbindelser i medisin (som et sammentrekkende middel), og dessuten til å farge klær med.
  • Det er massevis av aluminium på månen
  • Når du resirkulerer en boks av aluminium, kan den være tilbake som ny boks i butikkhyllene etter bare to måneder.

Krystallinsk aluminiumoksid

  • Rubiner, smaragder og safirer består hovedsakelig av krystallinske aluminiumforbindelser  
  • Energien som spares når du resirkulerer én aluminiumboks, tilsvarer energien som trengs for å ha på en TV i tre timer
  • Fire seks-pakninger med aluminiumbokser tåler vekten av en aluminiumbil på over 1800 kilo.

Aluminium - 6868 kr per kg - Gull 3800 kr per kg  

  • I 1850-årene var aluminium mer verdifullt enn gull – aluminium kostet nesten 7000 kr kiloen, mens gull kostet nesten 4000 kr kiloen.

Oppdatert: 11. oktober 2016