Tilgjengelighetserklæring

Hydro har mål om å gjøre innholdet på våre nettsider så tilgjengelig som mulig for alle brukere (også de med nedsatt syn, hørsel, motorikk eller kognitiv funksjon.)

Vi ønsker å tilby alternativer for alle våre brukere. Vår satsing på tilgjengelighet starter med disse nettsidene og et arbeid for å sikre at alle funksjonaliteter og alt innhold er tilgjengelig for alle brukere.

Vi viser til retningslinjene “Web Content Accessibility Guidelines” (WCAG 2.0) som er fastsatt av World Wide Web Consortium (W3C) og Webaim for veilederen WCAG 2.0 AA.

På lang sikt er det vårt mål at alle nettsidene til Hydro skal oppfylle kravene til godkjenning på AA-nivå. Inntil videre jobber vi med å oppfylle kravene til godkjenning på A-nivå. Vi er ikke helt i mål ennå, men arbeider hele tiden med forbedringer.

Vi er kjent med ulike typer nettbaserte tilpasningsteknologi som brukes av personer med funksjonshemming, og vi arbeider for å sørge for at alle våre nettsider i størst mulig grad er kompatible med så mange av disse systemene som mulig.

Kortsiktige forbedringer

  • Skaffe alternativ tekst til alle bilder der innholdet ikke formidles i tekst. 
  • Skaffe tekstutskrift av alle videoer og podcaster.
  • Forbedre semantisk markering og sikre at overskrifter brukes i logisk rekkefølge
  • Forbedre koding av skjema og tilgjengelighet for tabeller 
  • Lage skip links og snarveier til det innholdet som blir mest brukt.

Langsiktige forbedringer

  • Lage bildetekster til videoer 
  • Lage kontekstsensitiv hjelp i våre skjema
  • Forbedre skaleringsmulighetene på nettsidene for å sikre at siden er leselig og funksjonell når tekststørrelsen dobles

Tilbakemelding


Vi vil gjerne ha dine kommentarer og innspill til hvordan vi kan forbedre nettstedets tilgjengelighet for alle brukere.
 

 


Oppdatert: 11. oktober 2016