Arbeidsmiljø

Hvert eneste år har statistikken vist at utviklingen går i riktig retning. I 2010 klarte imidlertid ikke Hydro å redusere antall ulykker.

Utviklingen i sikkerheten er det viktigste målet på om vi driver virksomheten riktig. Etter en massiv snuoperasjon i midten av 1980-årene, har utviklingen stort sett gått støtt i riktig retning, selv om vi ikke alltid har nådd ambisiøse mål.

I 2010 var vi ikke en gang i nærheten av å nå et av våre viktigste sikkerhetsmål med en TRI-verdi (Total Recordable Injuries − antall registrerte skader og tilfeller som krever medisinsk behandling eller omplassering per en million arbeidede timer) på 3,7. Målet var 2,3 − noe som ville vært en bedring fra 2,9 året før. 

I 2011 tar selskapet sikte på å redusere TRI-verdien til 2,7.

Best i Sør-Amerika

− Vi klarte ikke å nå målet vårt, og det gir ingen god følelse, sier Jack Simensen i Hydros stab for HMS og samfunnsansvar. − Vi hadde til sammen 22 hendelser ved to enheter – hvorav den ene er ny i selskapet. Dette utgjorde 17 prosent av antall hendelser.

Den eneste sektoren som gjorde det bedre enn Hydros mål i 2010, var pressverkvirksomheten i Sør-Amerika med virksomhet i Argentina og Brasil.

Med egne øyne

Simensen leder juryen som kårer vinnerne av selskapets årlige sikkerhetspris. I årenes løp har han vært rundt på anleggene til en del av de enhetene i selskapet som er best på helse, miljø og sikkerhet.

Det er noen karaktertrekk som særpreger de beste:

  • Svært engasjerte og entusiastiske ledere og medarbeidere
  • Synlig ledelse med god kommunikasjon og involvering
  • Omfattende opplæringsprogram for alle ansatte
  • Proaktiv tilnærming til HMS og en ledelse som vier stor oppmerksomhet til det å forstå og redusere risikofaktorer

Gjør som sjefen

− Det er også viktig at ledere får HMS-opplæring, sier han. − De kan være positive og synlige, men om de ikke ser risikofaktorene, vil de sende feil signaler. Vi er enkle sjeler når alt kommer til alt. Vi ser på hva sjefen gjør, og gjør likedan.

 


Oppdatert: 11. oktober 2016