Du og Hydro

Det interaktive opplæringsprogrammet Du og Hydro er et viktig element i vår måte å drive virksomhet på.

Målet med Hydros interaktive opplæringsprogram, “Du og Hydro” er å sikre at alle våre ansatte har samme forståelse for sine rettigheter og ansvarsoppgaver.

Et opplæringsprogram for hele selskapet

“Du og Hydro” er et obligatorisk e-læringsprogram som skal gi våre medarbeidere en detaljert forståelse av hvilke forpliktelser og rettigheter de har som Hydro-ansatte. Det er tilgjengelig på Hydros intranett og finnes på 12 ulike språk. Det ble lansert i 2008, og er obligatorisk for alle ansatte.

Programmet er bygget opp rundt en serie interaktive case. Det omhandler tema som trakassering, arbeidsmiljø og sikkerhet på og utenfor arbeidsplassen, og skal også vise de ansatte hva Hydro forventer av dem på områder som rapportering, sikring, gaver og gjestfrihet.

Menneskerettigheter og krav til leverandører blir også drøftet. I hvert av casene forklares det både hva Hydro forventer når det gjelder arbeidsutførelse og atferd, og også hva de ansatte kan forvente av selskapet.

Opplæringsprogrammet Du og Hydro er bygget opp av flere interaktive moduler der ulike dilemma blir drøftet. Modulene kan studeres enkeltvis eller i grupper. Medarbeidere som ikke har direkte tilgang til Hydros intranett kan delta på gruppemøter.

Gjennom dette opplæringsprogrammet hjelper vi våre ansatte til å forstå de forventningene som befinner seg mellom dem og Hydro vedrørende arbeidsutførelse og atferd. «Du og Hydro» gir dem de verktøyene de trenger for å fatte de riktige beslutningene på jobb og for at de skal føle seg sikre på sine rettigheter som ansatt.


Oppdatert: 11. oktober 2016