Aluminium - en del av løsningen

Hvordan er det mulig å bruke mer enn fem millioner kilowatt elektrisk kraft hver eneste time og samtidig hevde at man er opptatt av klima og miljø?

Hvis vi bruker aluminium til å gjøre transport lettere og bygg mer energieffektive, viser det seg faktisk at regnestykket går opp. Derfor satser vi på det.

I 2008 utarbeidet Hydro en omfattende klimastrategi. Arbeidet gjorde det klart at både selskapet og aluminium som materiale har en klimaprofil vi kan være bekjent av. Den største utfordringen er knyttet til energiforbruket i selve framstillingen av nytt metall. Det ligger med andre ord store muligheter i å forbedre produksjonsteknologien. 

Aluminium er mye lettere

Metallets egenskaper i bruk gjør uansett at aluminium allerede i dag kommer godt ut. Aluminium er lettere enn sammenliknbare materialer. Derfor bidrar lettmetallet anvendt i transport til å redusere energiforbruket og utslippene av klimagasser. Aluminium brukt i emballasje har samme effekt - i tillegg til metallets øvrige egenskaper. Hydro arbeider også aktivt for å utvikle klimanøytrale bygg ved bruk av selskapets avanserte fasadesystemer, og vi har selv tatt i bruk flere bygg som ved hjelp av disse systemene enten er klimanøytrale eller produserer mer energi enn de bruker.

Et regnestykke til ettertanke

Et enkelt regnestykke viser hvordan vi kan oppnå netto energisparing ved å bruke aluminium til å redusere vekten på en bil med 100 kilo: Vi erstatter 200 kilo av ståldelene i en bil med 100 kg aluminiumdeler – som er laget av primæraluminium. Vektreduksjonen kan senke drivstofforbruket med rundt 0,05 liter på en mil. Dersom bilen kjører 15.000 kilometer årlig i ti år, blir drivstofforbruket redusert med om lag 750 liter.

Dette tilsvarer 7.500 kWh energi. Den ekstra energien som kreves for å produsere aluminiumet til vektbesparelsen er 2.000 kWh mer enn det som kreves for stål. Dette tallet må derfor trekkes fra energibesparelsen på 7.500 kWh for at vi skal finne nettobesparelsen, 5.500 kWh.

85 prosent blir resirkulert

Når vi også tar hensyn til at rundt 85 prosent av aluminiumet som brukes i biler blir resirkulert, finner vi at den virkelige energisparingen blir vesentlig større. Aluminium lar seg enkelt smelte om uten å miste egenskaper. Omsmelting krever bare fem prosent av den energien som skal til for å produsere aluminium første gang. Derfor er 75 prosent av alt som er produsert siden aluminiumindustrien så dagens lys for over 100 år siden, fortsatt i bruk. Hydro har tatt mål av seg til å være med å sikre at energien i metallet aldri forsvinner, men blir smeltet om på en mest mulig effektiv måte når tiden er inne. Det kan gjøres igjen og igjen. Derfor øker Hydro sine ambisjoner innenfor resirkulering og har som mål at selskapet skal smelte om en million tonn årlig innen 2020.

Klimaforsking

Hydro bidrar blant annet til å øke resirkuleringen gjennom innsamlingsinitiativ i flere europeiske land. En økende andel av vår forsking og utvikling er innrettet mot å møte klimautfordringene, blant annet med vekt på resirkuleringsvennlige legeringer, lettere bildeler og nye anvendelser for solenergi i mer klimavennlige bygg. 

 


Oppdatert: 11. oktober 2016