Klimaendringer

Målet vårt er å ha null klimautslipp innen 2020. Ved å redusere våre egne utslipp, øke resirkuleringen, og hjelpe kundene våre med å utvikle produkter som reduserer CO2-utslippene, vil vi realisere målet om karbonnøytralitet.

Aluminium har lav vekt og kan resirkuleres i det uendelige, og blir derfor stadig oftere valgt for å kombinere behovet for økonomisk vekst og miljøvern.

I øyeblikket er aluminium blant de metallene som har størst etterspørselsvekst i verden. Hovedårsakene er lav vekt og styrke. Etterspørselen drives særlig av transportsektoren, som trenger å øke drivstoffeffektiviteten og redusere energiforbruket gjennom lettere biler, tog og lastebiler. I tillegg er aluminium viktig i energieffektive bygg, solenergiprodukter og emballasje som bevarer mat og krever mindre energi å transportere.

Vi ønsker å vokse på en ansvarlig måte

Bransjeekspertene har anslått at verden vil trenge nesten 35 prosent mer aluminium i 2020 enn i 2014. Ambisjonen vår er å vokse som selskap for å møte denne etterspørselen fra kundene. Når vi gjør det, er det vårt ansvar å sørge for at miljøpåvirkningen blir så liten som mulig.

Klimastrategien vår er basert på følgende prinsipp: Vi vil redusere utslippene med like mye eller mer enn vi selv genererer. Hvis vi skal øke produksjonen for å møte økt etterspørsel, må vi sette inn tiltak som kompenserer for dette for å sikre karbonnøytralitet.

Strategien vår er basert på tre pilarer

Vi har aktiviteter langs hele verdikjeden for aluminium, fra utvinning av bauksitt, aluminaraffinering, aluminiumproduksjon og resirkulering til forskning og samarbeid med kunder for å levere de aluminiumløsningene de trenger for å spare energi og nå sine karbonmål.

Vi har utviklet en konsistent strategi for virksomheten vår med tiltak på tre hovedområder for å sikre karbonnøytralitet:

  • Produksjon: Vi kan senke utslippene i vår egen produksjon.
  • Resirkulering: Vi kan øke vår andel av resirkuleringsmarkedet.
  • Brukerfasen: Vi kan samarbeide tett med kunder for å levere aluminium og utvikle de løsningene de trenger for å redusere karbonutslipp.

Vi er i rute

For å sikre at vi aktivt tar beslutninger som holder oss på sporet mot karbonnøytralitet, regner vi inn klimaeffekten i alle strategiske beslutninger når det gjelder nye investeringer eller satsingsområder.

Vi har fattet flere beslutninger som er i samsvar med klimastrategien vår etter at den ble lansert i 2013.

  • Økt produksjon ved de norske verkene Søral og Sunndal fra 2016 har økt andelen av metall som produseres med ren vannkraft til over 70 prosent.
  • I 2014 økte vi vår egen produksjon av vannkraft med seks prosent, som gir en samlet produksjon på 10 TWh i året.
  • En ny produksjonslinje for karosseriplater i Tyskland og ny støpeteknologi i Norge gjør at vi kan møte etterspørselen i bilindustrien.
  • Den nye resirkuleringslinjen for drikkebokser i Neuss i Tyskland vil mer enn doble anleggets årlige resirkuleringskapasitet fra 50.000 tonn til over 100.000 tonn.
  • I 2014 sikret vi oss fortsatt støtte fra Enova, en offentlig organisasjon som støtter ny energi og klimarelatert teknologiutvikling, til våre planer om et pilotanlegg for verdens beste aluminiumteknologi ved verket vårt på Karmøy i 2017.

For aluminium og for Hydro vil det helt klart være forretningsmessig gunstig å bli en enda mer bærekraftig virksomhet, og vi vil satse videre på dette. Det å skape balanse mellom utslippene og fordelene knyttet til metallet vårt virker som et bra sted å begynne.


Oppdatert: 11. oktober 2016