Energi

En vesentlig del av Hydros aluminiumproduksjon skjer ved hjelp av fornybar vannkraft. Selskapet bruker også naturgass, kull og kjernekraft i sin produksjon.

Vår aluminiumproduksjon i Brasil, Canada og Norge er basert på vannkraft.

Den energieffektive produksjonen ved det deleide anlegget Qatalum i Persiabukta benytter kraft fra eget gasskraftverk, bygd i 2010 med den beste teknologi som er kommersielt tilgjengelig.

Selskapets mål er at en så stor del av produksjonen som mulig skal skje med utgangspunkt i fornybare og klimavennlige energikilder. Der vannkraft ikke er tilgjengelig, tilstreber vi bruk av de energikildene som gir minst negativ klimaeffekt.


Oppdatert: 11. oktober 2016