Utslipp

I tillegg til klimaendring og energiforbruk, er våre viktigste miljøutfordringer knyttet til avfallsproduksjon, utslipp og biologisk mangfold.

Ambisjonen er å redusere vår miljøpåvirkning til et minimum gjennom hele livssyklusen til våre produkter.

Alt i alt er utslippene til luft og vann fra Hydros produksjon begrenset etter en stor innsats i form av forbedringer i 1980- og 1990-årene. Fortsatt er det imidlertid rom for forbedring, og innsatsen på dette området har høy prioritet.

I 2011 hadde vi brudd ett brudd på utslippstillatelser: 

  • St. Augustine, USA
    Fabrikken overskred utslippstillatelsen for krom

     


Oppdatert: 11. oktober 2016