Korrupsjon

Åpenhet, dialog og samarbeid er nødvendig for å gjøre internasjonal forretningsvirksomhet mer "gjennomsiktig". Derfor samarbeider vi med Global Compact. Men den viktigste innsatsen mot korrupsjon gjør våre 23.000 ansatte hver eneste dag.

Å bekjempe korrupsjon anser vi som en del av samfunnsansvaret. Vi driver virksomhet i alle verdenshjørner og er opptatt av å spille en konstruktiv rolle i samfunnet. Derfor har korrupsjon ingen plass. Vi forventer av våre medarbeidere at de opptrer ansvarlig både overfor sine kolleger, forretningsforbindelser og samfunnet i sin helhet.

Vi har ingen illusjoner om at ikke også noen av våre kolleger kan trå feil. Derfor driver vi aktiv opplæring, blant annet gjennom dilemmatrening, om hvilken trussel korrupsjon representerer, og hvordan vi kan bli fristet og kanskje på egne eller selskapets vegne bli involvert i korrupsjon.

Å få kontroll med korrupsjon er bare mulig gjennom samarbeid mellom en lang rekke aktører – både myndigheter, industrien og frivillige organisasjoner. En av disse er Transparency International – en politisk og økonomisk uavhengig organisasjon som arbeider for å fjerne korrupsjon.

Transparency International har samarbeidet med Hydro gjennom mange år om å utvikle retningslinjer basert på beste praksis for etisk forsvarlig forretningsvirksomhet.


Oppdatert: 11. oktober 2016