Restrukturering

Hydro har drevet med omstilling og restrukturering i mer enn 100 år. Det har vært nødvendig for å overleve.

Vi vet at omstilling kan gjøre vondt. Derfor må den skje med respekt for våre medarbeidere og samfunnet vi er en del av.

Mye av vår produksjon skjer på ensidige industristeder, der Hydro er den eneste eller en av få store arbeidsgivere. På slike steder utvikler det seg vanligvis en sterk gjensidig avhengighet mellom bedriften, de ansatte og samfunnet rundt: Bedriften er avhengig av at samfunnet fungerer godt, mens medarbeiderne og lokalsamfunnet er avhengig av at bedriften går godt.

Hos oss har denne gjensidige avhengigheten utviklet en forståelse vi gjerne omtaler som "samfunnsbevisst forretningsdrift". Vi trenger hverandre! Derfor er det viktig at vi forstår og respekterer hverandre. Det forutsetter åpenhet og dialog.

Et tillitsfullt og godt samarbeid mellom bedriftsledelsen og de ansatte og deres organisasjoner er en del av dette bildet. Det er viktig, men ingen selvfølge. Opp gjennom historien har vi opplevd både vellykkede og mindre vellykkede omstillinger. Det kan ha stormet, vært demonstrasjoner og aksjoner. Alltid har prosessen vært mest vellykket når den har latt seg gjennomføre i åpen dialog.

Våre medarbeidere representerer vanligvis den viktigste kontaktflaten mot lokalsamfunnet. Men vi tilstreber også jevnlig kontakt med myndighetene i de lokalsamfunn hvor vi er en viktig arbeidsgiver. Ikke minst i tider med omstilling er det viktig.

 


Oppdatert: 11. oktober 2016