Vår framdriftsrapportering

Hydros formål er å skape et mer livskraftig samfunn gjennom nyskapende og effektiv utvikling av naturressurser og produkter. Dette bygger vi også vår framdriftsrapportering for livskraftig utvikling på. Denne rapporteringen finnes på engelsk.

jublende Hydro-ansatte

For oss dreier livskraftig utvikling seg om å kombinere livskraft og forretningsdrift - og å måle vår framdrift ved hjelp av visse indikatorer. Dette er også hva "Vår framdrift" beskriver

Framdriftsrapportering for livskraftig utvikling 

Vår framdriftsrapportering for livskraftig utvikling / ikke-finansiell rapportering gjøres i Hydro's årsrapportering 2015 (engelske sider på hydro.com).


Oppdatert: 11. oktober 2016