Globalt samarbeid

Hydro deltar i mange ulike globale samarbeid som bidrar til et mer livskraftig samfunn. Vi deltar i bransjeforeninger, internasjonale organisasjoner og prosjekter som fokuserer på spesifikke mål.

Avtale
Hydro jobber gjennom mange ulike kanaler for å fremme en bærekraftig utvikling.

Hydro er dypt engasjert i å bidra til å skape et livskraftig samfunn. Utover våre interne handlinger anser vi samarbeid med eksterne grupper som deler våre synspunkter som det viktigste virkemidlet vi har for å oppnå våre målsettinger. Gjennom samarbeid med internasjonale organisasjoner og involvering i prosjekter kan vi sammen oppnå store resultater.

Oppnå felles målsettinger

Vi deltar i mange ulike samarbeid inkludert bransjeforeninger, internasjonale organisasjoner og prosjekter med spesifikke mål. Alle disse ulike samarbeidstypene spiller en ulik rolle i arbeidet med å oppnå våre mål.

Selv om vi konkurrerer med andre aluminiumsselskaper når det gjelder vår virksomhet, så deler vi likevel en interesse for det ansvaret vi har som industri. Særlig viktig er Hydros medlemskap i European Aluminium Association (EEA) og International Aluminium Institute (IAI). Gjennom disse organisasjonene samarbeider vi med andre selskaper i aluminiumsbransjen om å finne måter å forbedre samfunnet på, som for eksempel ved å bidra til støtte til resirkuleringsprogrammer for aluminium.

Sosial utvikling, etikk og integritet

Hydro deltar også i mange internasjonale fora med fokus på sosial utvikling, etikk og integritet som strekker seg utover vår industri. Disse inkluderer FNs Global Compact og World Business Council for Sustainable Development. 
 
Våre viktigste bransjeforeninger er:

European Aluminium Association (EAA)
International Aluminium Institute (IAI)
International Council on Mining & Metals (ICMM)

 

Vi ser det også som viktig å være inkludert på bærekraftindekser, så som Dow Jones Sustainability Indexes (DJSI) og FTSE4Good. Vi har vært inkludert i DJSI siden starten i 1999 og har siden 2006 scoret høyest blant aluminiumselskapene.

Dow Jones Sustainability Indexes
FTSE4Good

 

Får mer informasjon om Hydros ulike samarbeid, vennligst se

Partnerships

 


Oppdatert: 11. oktober 2016