Sensitiviteter

Hydros finansielle resultater er betydelig påvirket av oljeprisen, aluminiumprisen og kronekursen mot amerikanske dollar. Finn ut hvordan endringer i disse faktorene påvirker Hydros resultater.

Indikative pris og valuta sensitiviteter

Pris sensitiviteter +/- 10%
Millioner kroner EBIT
Aluminium 3 500
Olje (220)
Petroleums koks (220)
Kaustik soda (240)
Kull (50)


Valuta sensitiviter +/- 10%

Millioner kroner EBIT Finansielle poster
USD 3410 (370)
BRL (1170) 500
EUR (270) (1820)
  • Årlige sensitiviteter er basert på normale årlige volum, LME 1 900 dollar per tonn, olje 390 dollar per tonn, petroleumskoks 280 dollar per tonn, kaustisk soda 470 dollar per tonn, kull 70 dollar per tonn, USD/NOK 8.60, BRL/NOK 2.70, EUR/NOK 9.40.
  • Aluminiumpris sensitiviter er inkludert aluminiumpris indekserte kostnader og ekslusiv unrealiserte effekter av operasjonell hedging.
  • Ekskluderer effekter av prisede kontrakter i valutaer som divergerer fra underliggende valuta eksponering (transaksjonseksponering)
  • Valuta sensitiviteter på finansielle poster inkluderer effekter fra selskapsinterne posisjoner.
  • 2017 Platts alumina index (PAX) eksponering benyttet

 


Oppdatert: 11. oktober 2016