Kredittfasiliteter

Hydro har en syndikert flervaluta kredittfasilitet på 1,7 milliarder USD (~15 milliarder kroner) med utløp i 2020. Ikke trukket på per 24. januar 2016.


Oppdatert: 11. oktober 2016