Kredittvurdering

For å sikre tilgang til attraktive betingelser i kapitalmarkedene og holde vedlike den finansielle soliditeten, har Hydro satt som mål å opprettholde "investment grade" kredittrating fra de ledende ratingselskapene, Standard & Poor's og Moody's.

Hydros nåværende kredittvurdering er:

Standard & Poor's: BBB med stabile utsikter

Moody’s: Baa2 med stabile utsikter


Oppdatert: 11. oktober 2016