ADR

Informasjon til aksjonærer som eier Amercian Depositary Receipts som bevis på Hydros American Depositary Shares som handles i USA.

I USA omsettes aksjen på OTCQX International, det høyeste nivået i markedet for unoterte aksjer, i form av American Depositary Receipts som bevis på American Depositary Shares, og disse aksjene har de samme aksjonærrettighetene som ordinære aksjer. En ADR tilsvarer en ordinær aksje. Hydros ADS var notert på New York Stock Exchange (NYSE) fra 25. juni 1986 til 22. november 2007.

ADR informasjon

Børs OTCQX
Ticker NHYDY
Cusip 656531605
Sedol 2642819
Forhold (A:O) 1:1
Depotbank i USA JPMorgan
Depotbank i Norge DnB NOR Bank ASA

Alle spørsmål angående ADR beholdninger slik som adresseendring, kansellering eller overføring av ADR sertifikater, problemer relatert til tapte, ødelagte eller stjålne sertifikater eller betalingsinstruksjoner for utbytte vennligst kontakt JPMorgan.

Kontaktinformasjon depotbank i USA, JPMorgan Chase:

Telefon:


Grønt nummer i USA og Canada
+1 800-990-1135

Utenfor USA
+1 651-453-2128

Hørselshemmet
+1 866-700-1652

Automatisk telefonsvarer hele døgnet. Betjent fra 9:00 til 19:00 på hverdager.

Internett:

www.adr.com og gå til siden for Investor Services.

Postadresse:

JPMorgan Chase Bank, N.A.
PO Box 64504
St. Paul, MN 55164-0504

Oppdatert: 11. oktober 2016