Økonomiske goder og fordeler

Pensjonsordning, forsikringer, hjemmekontor og fleksibel arbeidstid er bare noen eksempler på ansattegoder du kan få i Hydro.

Ansatt i Hydro

God grunnlønn, bonusordninger og lån

Som ansatt hos oss vil du få konkurransedyktig lønn, som vil være basert på både markedssituasjonen, og hva slags utdanning og erfaring du har. Vi er opptatt av at våre ansatte skal få vokse, og tilrettelegger for opplæring og utvikling for hver enkelt ansatt. Lønnen din vil også bli jevnlig vurdert for å se at den samstemmer med hva du leverer og presterer. I noen deler av organisasjonen er det i tillegg vanlig med bonusordninger. Vi tilbyr også ulike former for ansatte-lån med gode rentebetingelser.

Fleksibel arbeidstid 

Gode arbeidsforhold gir glade og effektive medarbeidere. Derfor sørger vi for å tilby fleksible arbeidsformer så sant det er mulig rent operasjonelt. Noen vil for eksempel ha mulighet til å jobbe hjemmefra, mens andre til og med vil kunne utføre jobben sin i et annet land enn der de bor. Ved å ta i bruk de digitale mulighetene som finnes, kan arbeidsoppgavene og hver enkelt ansatt sine behov møtes nye og bedre måter. 

Fornøyde ansatte

Det er viktig å trives både i jobben og på fritiden. Derfor arrangerer vi ulike fritidsaktiviteter, tilbyr leie av bedriftshytte og legger vekt på å at alle skal trives ved sosiale tilstelninger. Slik håper vi å bidra til at våre ansatte føler seg enda mer energiske, inspirerte og fornøyde. 


Oppdatert: 11. oktober 2016