Hverdagen som lærling

Når du starter som lærling hos oss vil du delta i et felles introduksjonsprogram for alle nye lærlinger. Der vil du bli kjent med oss, ditt lærlingekull, få grundig opplæring og knytte deg verdifulle nettverk.

Kvinnelig operatør med hjelm smiler
Hva slags arbeidsoppgaver du vil få som lærling hos oss, avhenger av hvilken enhet du er i og hvilket lærefag du tar. Foto: Øyvind Breivik/Hydro

For å gjøre deg i stand til å avlegge fagprøve og bli fagoperatør, vil du som lærling få en individuell utviklingsplan og oppfølgingssamtaler som er tilpasset ditt læreløp. Vi tilbyr også våre lærlinger kurs og sertifikater som er tilpasset den enkeltes opplæringsplan.

Vi gir alle våre lærlinger oppfølging av en leder og en veileder. Begge er involverte i din opplæring og ivaretar praktiske forhold rundt læretiden. Veileder følger opp opplæringen i det daglige, mens leder har et overordnet ansvar og sørger for opplæringsplaner, påmelding til kurs og bistår ved behov. For å få mest mulig ut av tiden som lærling hos oss, vil du arbeide både selvstendig og i team.

Hva slags arbeidsoppgaver du vil få som lærling hos oss, avhenger av hvilken enhet du er i og hvilket lærefag du tar. 

Se hverdagen til noen av våre lærlinger her:

 

Arbeidssted

Vi tilbyr læreplasser ved flere av våre aluminiumsverk, kraftstasjoner, valseverk og forskningssentre i Norge. Som lærling hos oss vil du kunne jobbe i Sunndal, Årdal, Karmøy, Høyanger, Husnes, Holmestrand, Røldal-Suldal eller Telemark.

Sunndal er Europas største og mest moderne aluminiumverk, med mange lærlinger inne til enhver tid. Foto: Øivind Leren/Hydro
Sunndal er Europas største og mest moderne aluminiumverk, med mange lærlinger inne til enhver tid. Foto: Øivind Leren/Hydro

Arbeidstid

Som lærling hos oss vil du enten inngå i en helkontinuerlig skiftordning eller jobbe dagtid. Som skiftarbeider vil du jobbe mye i kortere perioder, men til gjengjeld får du også mye fri. Hvilken type skiftordning du går inn i vil avhenge av hvilket verk og avdeling du jobber i.

Bolig

Vi vil være behjelpelig med å finne hybel til deg dersom du får læreplass hos oss, og ved noen av verkene våre har vi også boliger til disposisjon. Vi vil også kunne dekke inntil 50 % av husleien etter vurdering - gjeldende for de som ikke har tilhørighet i regionen.

Lønn

Lærlingene får lønn etter egen tariff. Lønnen fastsettes som en prosentsats av startlønn for fagoperatører som stiger etter hvert som verdiskapingsperioden din øker. Dersom du jobber på hellig -og høytidsdager vil du få tillegg for dette. Som skiftarbeider vil du også få skifttillegg. Eventuelt andre tillegg vil variere fra avdeling til avdeling.

Våre lærlinger inngår også i bonusordningen og får utbetalt 50 % av bonusutbetalingen til fagoperatør for den delen av opptjeningsåret lærlingen har vært i arbeid. Dette gjelder dersom bedriften oppnår vedtatt mål for bonus ved årsslutt og beslutter bonusutbetaling.  

Aktiviteter

Vårt bedriftsidrettslag tilbyr ulike former for aktiviteter (fotball, håndball ol.) ved de ulike verkene, samt trimrom/helsestudio. 


Oppdatert: 1. februar 2018