Møt noen av oss

Hvert år tar Hydro inn 80-90 lærlinger. Med hjelm og utstyr gjennomfører de læretiden sin og tar fagbrev ved de ulike verkene. Hør hva lærlingene gjør og hvorfor de gjør det!

 • Jeg fikk sommerjobb i Hydro 2014, og startet som lærling september samme året. Jeg jobber som industrimekaniker ved Hydro Røldal-Suldal. Jeg skal ta fagbrev i september 2016.

  En arbeidsdag kan bestå av så mye, og det gjør jobben spennende. Man får teste seg selv på mange ulike nivå. Det som jeg jobber mest med er kontroll og vedlikehold av pumper, kompressorer, turbiner og vifter inne i stasjonene. Jeg har også vært med på en del storrevisjoner som er krevende, men moro å være med på.

 • Begynte som lærling august 2013, og jobber som industrimekaniker på Røldal/Suldal. I Hydro får jeg mange varierte arbeidsoppgaver, og jeg får utfordret meg selv samtidig som jeg lærer mye.

  Grunnen til at jeg søkte hos Hydro er fordi jeg hadde gode erfaringer fra tidligere sommerjobb. Jeg synes det var en bra arbeidsplass med flinke folk og interessante oppgaver. I tillegg er jeg den tredje generasjonen i familien som jobber i Hydro, ettersom både min bestefar og far jobbet på verket. Er oppvokst i bygda og kan derfor bo hjemme i læretiden.

 • Jeg startet og jobbe som ferievikar hos Hydro Husnes i Juni 2014, og videre som lærling i September 2014. Jobber som Anleggsmaskinreperatør ( Lærling ) og skal ta fagbrev i Anleggsmaskinsrepratørfaget i Mars 2017.

  Jeg har alltid fått høre gode ord og utrolig mye positivt om HMS, trivsel og samarbeid i Hydro og på Husnes. En stund etter at jeg hadde sendt inn søknad om læreplass, fikk jeg innkalling til intervju. På intervjuet fikk jeg bekreftet alt det positive jeg hadde blitt fortalt, og hvor viktig HMS var for bedriften. Fremtidsplanene mine er å jobbe ved Hydro Husnes etter bestått fagprøve, om tilbudet skulle komme. Jeg ønsker å utdype meg mer i faget og gjøre mitt beste for bedriften.

 • Startet som prosessoperatørlærling på Søral 1. september 2014. Ble så Hydrolærling 1. November da Hydro Husnes ble et heleid verk i Hydro. jeg skal ta fagbrev som prosessoperatør i august/september 2016.

  Det gjelder ikke bare å kunne sine egne arbeidsoppgaver når man jobber på et verk som Hydro Husnes. Man må kjenne anlegget, vite utrolig mye bakgrunnsstoff, hva man skal gjøre om noe skulle oppstå og rette opp i feilen. Man jobber på et prosessanlegg der utallige hendelser kan oppstå om man ikke vet hva man gjør. Det er rett og slett et stort ansvar.

 • Jeg startet å jobbe ved Hydro Karmøy høsten 2013 og tok fagbrev som prosessoperatør august i år. Fra første dag som lærling ble jeg utdelt en fadder som jeg skulle holde meg til, og i tillegg hadde jeg en oppfølgingsplan som jeg skulle igjennom før fagprøven, samt medarbeidersamtale med fagleder hvert halvår. Tilbakemeldingene jeg fikk jobbet jeg videre med. Enten det var å opprettholde det jeg gjorde bra eller å jobbe videre med det som kunne forbedres.

 • Jeg har alltid interessert meg for kjemi. Da jeg gikk på ungdomskolen var jeg på utplassering på FMC Biopolymer, og bestemte jeg meg for at det var kjemi jeg ville jobbe med. Fortsatte så i den retningen på videregående. Fikk sent i August 2013 telefon fra opplæringskontoret at jeg var innkalt til et intervju på Hydro. Begynte som lærling måneden etterpå.

  Jeg var så heldig og kunne veksle mellom 2 avdelinger, R&D (Research and Development) og Driftslaboratoriet. Læretiden går over 2 og et halvt år. For øyeblikket er jeg i R&D, og skal så på Driftslaboratoriet 1. september.

 • Til daglig jobber jeg som lærling innenfor industrimekanikerfaget, og tilhører vedlikeholdsavdelingen ved Hydro Sunndal. Jeg har alltid likt å løse problemer, være kreativ, og å jobbe med praktisk arbeid. Dette er grunnen til at jeg valgte denne yrkesretningen. Arbeidet virket rett og slett veldig interessant.

  Etter å ha vært utplassert hos Hydro i forbindelse med skole fikk jeg lyst til å fortsette. Det virket som en arbeidsplass med et godt miljø, hvor man kontinuerlig fikk bryne seg på varierende typer arbeidsoppgaver. Det er mange av arbeidsoppgavene som er utfordrende, og det trigger problemløseren i meg. Ved å hele tiden måtte se etter løsninger og forbedringer får jeg en interessant arbeidsdag, og jeg utvikler meg som person og industrimekaniker.

 • Min utdanning så langt er et år TIP (teknisk industriell produksjon) og et år Kjemi og prosess på Fræna videregående skole. Jeg har også fullført et år som lærling her på Hydro og har et år igjen før jeg kan gå opp til fagprøve.

  Jobben min her på Hydro er i hovedsak å lære meg prosessen og hva de forskjellige arbeidsoppgavene går ut på. Arbeidsdagen min varierer veldig på hvilken plass jeg er. Jeg ble utplassert på Støperiet da jeg begynte her og skal lære meg alle stasjonene i løpet av lærlingtiden min. Det vil si metallfordeler, ovnsoperatør, vannstøper og bearbeiding (Sager). Akkurat nå er jeg på Ovn, der lærer jeg meg blant annet å legere ovner, tilpasse kaldmetall og følge med på temperaturen.

 • Jeg begynte som lærling ved Hydro Høyanger høsten 2014, hvor jeg jobber som operatør i elektrolysen.
  Her er en av hovedoppgavene mine å bytte ut oppbrukte anoder, og å installere nye. Dette er kjent som et anodebytte.

  Vi er fire personer som deler på oppgavene som kranfører, truckfører og gulvoperatør, så det er stor variasjon og spennende arbeid. Etter anodebytte dekker vi de nyinstallerte anodene med knust bad og oksid. Det gjøres temperaturmålinger og vi fyller oksidsiloene på cellene ved bruk av kraner. Det er en krevende jobb, noe som har ført til at jeg har utviklet meg-, og har lært masse siden jeg begynte her.

 • Jeg er lærling ved Høyanger verk, hvor jeg praktiserer innenfor industrimekanikerfaget.
  Her har jeg vært siden juni 2013, og fullfører i løpet av august 2015. Mine daglige arbeidsoppgaver består av forskjellig forebyggende vedlikehold og feilsøk på maskiner, og jeg trives veldig godt med dette arbeidet.

  Under utplassering fra den lokale videregående skolen merket jeg tidlig at Hydro var en trygg arbeidsplass med et godt arbeidsmiljø, og mange trivelige mennesker. Jeg tror at dette er en viktig årsak til at jeg trives så godt her. Fremtidsplanen min er å fortsette min karriere i Hydro.

 • Jeg begynte å jobbe som sommervikar i Høyanger Støperi i 2012. Der merket jeg fort at denne typen arbeid passer meg svært bra. Det å jobbe skift er noe jeg liker, og jeg trives med å bruke kroppen til fysisk arbeid.

  I fremtiden håper jeg på å skaffe meg fast jobb i Hydro. Verket i Høyanger ligger ikke langt fra der jeg er født og oppvokst, noe som passer meg fint, da jeg har tenkt å bli værende på hjemstedet mitt.

 • Jeg startet som lærling i Hydro september 2014, og jobber som prosessoperatør ved Hydro Årdal. Planen er å ta fagbrev i 2016.

  En arbeidsdag for meg er litt unik siden jeg jobber på teknologisenteret. Jeg får gjøre mange forskjellige arbeidsoppgaver som rutinemålinger, kran- og truck kjøring. Vi jobber også mye med å finne avvik og ting som kan forbedres. Vi utvikler ny teknologi så det er viktig at ting blir gjort skikkelig og at målingene vi tar blir nøyaktige slik at resultatet kan bli bra.

 • Jeg startet i Hydro juni 2014, og jobber som energimontørlærling ved Hydros kraftverk på Rjukan. Skal ta fagbrev i 2017.  Jeg ville jobbe i Hydro fordi jeg har hært mye godt om selskapet. Blant Rjukanfolk generelt har Hydro et veldig godt rykte, som et stort og bra selskap med mange utfordrende og spennende arbeidsoppgaver

  Jobben er spennende fordi det er mange varierte oppgaver og mange hyggelige og flinke kolleger. Mye av utstyret vi jobber med og på er av store dimensjoner og krefter. Jeg får god oppfølging av en kollega som har ansvaret for å gå gjennom loggføringen min på «el-skolen» og gi tilbakemeldinger. På den måten kan jeg lære og utføre arbeidsoppgavene mine enda bedre neste gang.

 • En arbeidsdag er veldig varierende, den kan bestå av alt ifra kullskift på maskinene, ettårskontroller, lys og stikk i stasjonene, og som vi holder på med nå om dagen: gatelys på vei opp til Såheim kraftstasjon.

  Jeg ville jobbe i Hydro fordi jeg syntes det virket som en veldig spennende jobb med mye variert arbeid. Det er et veldig bra arbeidsmiljø med hyggelige kollegaer og ikke minst kan man lære veldig mye her. Varierende arbeid og store maskiner gjør jobben svært spennende.


Oppdatert: 27. november 2016