Spørsmål og svar

Hydro ansatt
Hvordan finner jeg ledige sommerjobber hos Hydro?

Vi legger ut alle utlyste stillinger under «Ledige stillinger», inkludert sommerjobber og internship-stillinger. Sommerjobbene blir lagt ut tidlig på året, mens internship-stillinger legges ut om høsten.
De fleste sommerjobbene er ute på våre anlegg. Dette er operativt arbeid, der det kreves at du må være minst 18 år for å søke.
For siste nytt om sommerjobb i Hydro kan du også følge oss på Facebook/NorskHydroASA.
Husk at vi bare vurderer søknader som blir sendt til vårt nettbaserte søknadsskjema.

Hvor finner jeg mer informasjon om internship?

Du finner mer informasjon om vårt Internship-program her

Hvert år mellom september og november blir internship-stillingene våre lagt ut på «Ledige stillinger» og på Facebook/NorskHydroASA

Hva gjør en intern?

Et internship i Hydro kan foregå både på et anlegg i Norge eller i utlandet, eller ved hovedkontoret i Oslo. Som intern vil du få reelle arbeidsoppgaver og utfordringer, mulighet til å lære fra erfarne kolleger og verdifull arbeidserfaring fra et stort selskap.

Hvilken utdanning må jeg ha for å søke på et internship?

Internship-stillinger er først og fremst rettet mot studenter som har fullført tre til fire år av utdanningen sin, med gode akademiske resultater i:

 • Finans
 • Industriell økonomi /teknologiledelse
 • Økonomi og administrasjon
 • Jus
 • Metallurgi/materialteknikk
 • Lettmetallproduksjon
 • Elektrokjemi og uorganisk kjemi
 • Kjemi-/maskin-/produksjonsteknikk
 • Fysikk eller kybernetikk

Vi verdsetter også engasjement i studentaktiviteter og gode kommunikasjons- og samarbeidsevner.

Hva slags utdanning trenger jeg for å søke på en stilling som nyutdannet?

Kravene varierer fra stilling til stilling. For mange av stillingene som lyses ut i Hydro er det nødvendig med doktorgrad, mastergrad eller tilsvarende med gode akademiske resultater.

Aktuelle fag for våre stillinger kan være:

 • Byggteknikk
 • Elektrokjemi
 • Elektroteknikk
 • Finans
 • Fysikk
 • HR
 • Industriell økonomi
 • Jus
 • Kjemiteknikk
 • Kybernetikk
 • Lettmetallproduksjon
 • Marked og kommunikasjon
 • Maskinteknikk
 • Media
 • Metallurgi /materialteknikk
 • Miljøvennlig energi
 • Produksjonsteknikk
 • Uorganisk kjemi
 • Økonomi og administrasjon

Ideelt sett bør du ikke ha mer enn to års arbeidserfaring for å søke en stilling som nyutdannet.

Uavhengig av stillingbør ha gode engelskkunnskaper og like å samarbeide på tvers av kulturer og fagdisipliner.

Kan jeg søke selv om jeg ikke oppfyller kravet til akademiske resultater?

De fleste studenter som får et internship hos oss, har fullført tre-fire år av utdanningen sin med gode akademiske resultater. Har du tungtveiende grunner til at du bør få et internship i Hydro uten denne bakgrunnen, vil vi likevel vurdere søknaden din.

Make your talent count. Renew the future

Oppdatert: 11. oktober 2016