Konserndirektør Svein Richard Brandtzæg kjøper aksjer

Konserndirektør Svein Richard Brandtzæg i Norsk Hydro ASA har 19. august 2008 kjøpt 3.000 aksjer i Hydro til 54,90 kroner per aksje. Ny beholdning er 25.117 aksjer.

19. august 2008

Kontakt
Kontakt     Stefan Solberg
Telefon     +47 22539280
Mobil       +47 91727528
Email       Stefan.Solberg@hydro.com
 


Oppdatert: 3. oktober 2016