Konkurransemyndigheter har godkjent overtakelsen av Sapa

Hydros overtakelse av Orklas 50 % eierandel I Sapa har blitt godkjent av alle konkurransemyndigheter som kreves før gjennomføring. Hydro og Orkla forventer derfor å gjennomføre transaksjonen på eller rundt den 2. oktober 2017.

26. september 2017

Oppdatert: 26. september 2017