Alunorte undertegner avtaler med delstatsregjeringen i Pará og Ministério Público

Alunorte undertegnet 5. september to avtaler som utgjør en milepæl i arbeidet for å gjenoppta normal drift ved aluminaraffineriet i Pará i Brasil. Alunorte har produsert på 50% kapasitet siden mars.

5. september 2018

Avtalene omfatter en teknisk avtale (Terms of Adjusted Conduct - TAC) signert av Alunorte - Alumina do Norte do Brasil S.A, Norsk Hydro do Brasil Ltda., Ministério Público Federal (MPF), Pará Ministério Público (MPPA) og delstatsregjeringen i Pará, representert ved det regionale miljødirektoratet SEMAS, samt en sosial avtale (Terms of Commitment - TC) undertegnet av Alunorte - Alumina do Norte do Brasil S.A og delstatsregjeringen i Pará.

– Dette er en milepæl i arbeidet for å gjenoppta normal drift ved Alunorte. Vi forplikter oss til å gjennomføre tiltakene som er definert i avtalene med de regionale myndighetene og Ministério Público, og som kommer i tillegg til de prosjektene vi allerede har iverksatt ved Alunorte. Dette vil støtte trygg drift ved anlegget også framover, sier John Thuestad, konserndirektør og leder for Hydros forretningsområde Bauksitt & Alumina.

TAC’en krever visse tekniske forbedringer, revisjoner, studier og betaling av matkuponger for familier som bor i området rundt Murucupi elven. TC’en omfatter ytterligere tiltak og investeringer knyttet til samfunnsutvikling i Barcarena.

Alunorte er i øyeblikket gjenstand for en produksjonsbegrensning pålagt av myndighetene og har produsert på 50 prosent av kapasitet siden mars. Ingen av avtalene som ble undertegnet i dag inneholder noen vilkår eller tidsplan for når Alunorte kan gjenoppta normal drift, men Hydro ser på avtalene som et viktig skritt i retning av å gjenoppta normal produksjon og bevare jobber ved Alunorte, samt Paragominas og Albras.

Interne og eksterne undersøkelser bekrefter at det ikke har vært overløp fra bauksittrestdeponiene eller farlige utslipp i forbindelse med det kraftige regnværet i februar.

Ved å undertegne avtalene bekrefter Alunorte sin intensjon om å bidra til en bærekraftig utvikling i Barcarena gjennom engasjement og samarbeid med lokalsamfunn, myndigheter og universiteter.

– Arbeidet vi gjør i lokalsamfunnene er styrket gjennom dialog og åpenhet. Vi er opptatt av å bidra positivt til det samfunnet vi er en del av, og være en partner for lokal utvikling, sier Thuestad.

De viktigste punktene i avtalene:

Term of Adjusted Conduct

TAC’en omfatter blant annet revisjoner og studier, forbedringer av vannbehandlingssystemet og økning av kapasiteten og en studie av dreneringssystemet. Implementeringen av initiativene vil følges opp av en komite, med deltakelse fra lokalsamfunnet.

Alunorte anslår at investeringene og kostnadene knyttet til forbedringene og revisjonene som kreves i TAC’en utgjør 60 millioner brasilianske real (BRL). TAC’en omfatter også 65 millioner BRL i betaling for matkuponger til familier som bor i det hydrografiske området omkring elven Murucupi.

Alunorte skal også betale bøter knyttet til hendelsene i februar 2018 og i 2009 på til sammen 33 millioner BRL.

De samlede investeringene og kostnadene er beregnet til om lag 160 millioner BRL, og Alunorte vil stille en økonomisk garanti på 250 millioner BRL for å sikre at vilkårene i TAC’en blir oppfylt.

Dette kommer i tillegg til den tidligere kunngjorte investeringen i vannbehandlingssystemet ved Alunorte, som vil gjøre anlegget mer robust for å tåle mer ekstreme værforhold i framtiden.

Term of Commitment

Alunorte forplikter seg til å investere 150 millioner BRL i prosjekter som støtter bærekraftig utvikling i definerte lokalsamfunn nær Alunorte. Delstatsmyndigheten i Pará og Alunorte vil utvikle prosjektplaner for boliger og urban infrastruktur. Alunorte vil, i henhold til denne planen, bygge og donere boliger og relatert infrastruktur til delstatsmyndighetene i Pará, som vil være ansvarlig for videre allokering og håndtering.

Dette kommer i tillegg til de 100 millioner BRL Alunorte allerede har kunngjort at de vil investere i lokalsamfunnet gjennom prosjektet Sustainable Barcarena Initiative.

Lenke til TAC og TC på portugisisk og engelsk vil bli publisert på hydro.com når de er tilgjengelige.

Bakgrunn

16. og 17. februar ble byen Barcarena, der aluminaraffineriet Alunorte ligger, rammet av et kraftig regnvær som også fortsatte i dagene etterpå. Regnet førte til oversvømmelser i regionen.

Interne og eksterne undersøkelser bekrefter at det ikke har vært overløp fra bauksittrestdeponiene eller farlige utslipp i forbindelse med det kraftige regnværet i februar.

Alunorte har produsert med 50 prosent kapasitet siden 1. mars, etter pålegg fra SEMAS og rettssystemet. Følgelig har også bauksittgruven Paragominas og aluminiumverket Albras redusert sin produksjon med 50 prosent.

Både Alunorte og Paragominas har avviklet kollektiv ferie for om lag 1.000 ansatte for å sikre jobber og dempe effekten av det reduserte aktivitetsnivået. I juli besluttet Paragominas å foreta en midlertidig suspendering av arbeidskontrakt for 80 ansatte, og avsluttet kontrakten for 175 innleide.

Alunorte er verdens største aluminaraffineri. Det har rundt 2.000 egne ansatte og en beregnet kapasitet på 6,3 millioner tonn i året. Hydro eier 92,1 prosent i Alunorte.


Oppdatert: 6. september 2018