Albras reduserer aluminiumproduksjonen med 50 prosent

Styret i Albras har besluttet å redusere aluminiumsproduksjonen ved metallverket Albras med 50 prosent. Reduksjonen tilsvarer 230 000 tonn årlig og er et resultat av at aluminaraffineriet Alunorte ikke kan levere mer enn 50 prosent av Albras’ aluminabehov, etter at Alunorte ble pålagt kutt i produksjonen.

10. april 2018

Beslutningen om nedstenging ble tatt i dag, 10. april, og prosessen for å redusere produksjonen vil bli igangsatt innen kort tid. Albras kjøper all sitt alumina fra Alunorte.

Albras har som mål å gjenoppta produksjonen når Alunorte gjenopptar full produksjon.

«Vår største bekymring er våre ansatte, samt kunder som vil bli påvirket av denne beslutningen. Vi vil fortsette vår dialog med fagforeningene for å evaluere hvilken effekt dette får for de ansatte», sier styreleder i Albras Einar Glomnes.

Albras er lokalisert i Barcarena i delstaten Parà, Brasil, ved siden av aluminaraffineriet Alunorte, og har en årlig kapasitet på 460 000 tonn primæraluminium. Hydro eier 51 prosent av Albras, de resterende 49 prosent eies av Nippon Amazon Aluminium Co. Ltd.

Fakta om situasjonen i Alunorte


Oppdatert: 10. april 2018