Hydro forbereder 50% produksjonskutt ved Alunorte

Direktoratet for miljø og bærekraft (SEMAS) i den brasilianske staten Pará meddelte et vedtak til Norsk Hydro ASAs aluminaraffineri Alunorte tirsdag 27. februar om å kutte produksjonen av kalsinert alumina med 50%.

28. februar 2018
Alunorte, Brasil
Hydro forbereder 50% produksjonskutt ved Alunorte

SEMAS har bedt Alunorte kutte 50% i produksjonen av kalsinert alumina og bedt om at reduksjonen gjennomføres innen 1. mars. Alunorte vil motta en dagbot på omlag BRL 500 000 hvis produksjonen ikke reduseres til angitt tid. Alunorte jobber med de nødvendige forberedelser for å oppfylle kravene fra SEMAS.

Beredskapsplaner vil bli implementert for å redusere potensielle negative effekter for kunder.

- Vi gjør vårt ytterste for å begrense negative virkninger av denne utfordrende situasjonen for våre ansatte, våre kunder og for våre lokalsamfunn, sier konsernsjef Svein Richard Brandtzæg.

Selv om det er for tidlig å anslå størrelsen og virkningen, vil et produksjonskutt kunne ha betydelige driftsmessige og finansielle konsekvenser.

Bakgrunnen for tiltakene iverksatt av SEMAS er manglende overholdelse av et vedtak om å oppnå et fribord på 1 meter i vannbassengene i DRS1 ved Alunorte innen fristen 26. februar. Ved å øke pumpe- og vannbehandlingskapasiteten ble kravet om 1 meter fribord oppfylt den 27. februar. 

   

Oppdatert: 28. februar 2018