Hydros kapitalmarkedsdag 2018: Krevende periode, langsiktig fokus

Det globale aluminiumselskapet Hydro er dedikert til sin strategi for å forbedre og vokse langs hele verdikjeden for aluminium, støttet av sterk etterspørsel for det evig resirkulerbare metallet. Å løse situasjonen ved Alunorte-raffineriet i Brasil er selskapets hovedprioritet, og prosessen for å gjenoppta full produksjon vil være et viktig tema på kapitalmarkedsdagen 2018.

29. november 2018
Konsernsjef Svein Richard Brandtzæg. (Foto: Hydro/Anders Vindegg)
Konsernsjef Svein Richard Brandtzæg. (Foto: Hydro/Anders Vindegg)

På årets arrangement vil Hydro presentere sin overordnede strategiske retning og resultater, inkludert en oppdatering på situasjonen i Brasil og markedsutsikter for 2019 og på lengre sikt.

– Etter oppkjøpet og den vellykkede integrasjonen av Extruded Solutions, er jeg mer sikker enn noen gang på at den integrerte verdikjeden er vår vei til et Bedre, Større, Grønnere Hydro. Vi er også fornøyde med den positive langsiktige trenden for økt bruk av aluminium i moderne produkter og løsninger globalt, sier konsernsjef i Hydro, Svein Richard Brandtzæg.

På kort sikt jobber Hydro for fullt for å få i gang full produksjon ved Alunorte, etter ni måneder med 50 prosent produksjon. 

– Vi sikter mot å etablere en felles plattform med myndigheter og rettssystemet for å ha en felles retning mot full produksjon, ved bruk av den beste tilgjengelige teknologien. Vi har det som trengs: De riktige menneskene, den riktige teknologien og innstillingen, sier Brandtzæg.

Positive langsiktige utsikter for aluminium – og Hydro

Aluminium er fortsatt grunnmetallet med høyest etterspørselsvekst i hele verden, grunnet sine egenskaper og allsidighet i bruk. Den globale etterspørselen for primæraluminium er forventet å vokse med 2-3 prosent i 2019, som vil gi et vedvarende underskudd i det globale markedet for primæraluminium. Den globale etterspørselen ventes å øke med 2-3 prosent årlig de neste ti årene, mens etterspørselen etter bearbeidede produkter ventes å øke med 3 prosent, og resirkulering med 3-4 prosent årlig i samme periode. Aluminium er lett, sterkt og evig resirkulerbart, og blir i økende grad sett på som et viktig element i overgangen til et sirkulært lavkarbonsamfunn.

– Vi ser mange eksempler på god utvikling i selskapet, for eksempel teknologipiloten på Karmøy, den nye produksjonslinjen for bildeler (AL3) i Tyskland og kontinuerlige forbedringer i forretningsområdet Extruded Solutions. Integrasjonen av Extruded Solutions er i rute mot målet om 200 millioner kroner i synergieffekter, hvorav 100 millioner er realisert så langt i 2018. Med bransjens dyktigste og mest dedikerte ansatte og vår ledende posisjon innenfor innovasjon og bærekraft, har vi positive utsikter på lang sikt, sier Brandtzæg.

På grunn av situasjonen i Brasil, vil Hydro ikke kunne levere i henhold til forbedringsprogrammet Bedre, med til sammen 3,0 milliarder kroner i planlagte forbedringer over en fireårsperiode fram til utgangen av 2019. Mye på grunn av samme årsak har ikke Hydro kunnet holde fremdriften for flere av selskapets mål på mellomlang sikt.

– Vi er svært skuffet over at vi ikke har klart å forbedre oss når det gjelder antall registrerte skader. Vi er i sorg over dødsfallet som nylig inntraff i Ungarn, og implementerer tiltak fokusert på ytterligere kompetanseheving og opplæring i hele selskapet, sier Brandtzæg.

Hydro er opptatt av å sikre god kapitaldisiplin og en sterk balanse, i tillegg til å sikre en konkurransedyktig avkastning til aksjonærene. Avkastning til aksjonærene er fortsatt en viktig prioritering for Hydro, med en utbyttepolitikk på 40 prosent av selskapets nettoresultat over forretningssyklusen, og 1,25 kroner per aksje betraktes som et gulv. Forventede investeringer er anslått til 6,5-7,0 milliarder kroner i snitt 2018-21, inkludert investeringer som skal gjøre Alunorte mer robust. Samlede investeringer for 2019 er anslått til 10-10,5 milliarder kroner.  


Oppdatert: 29. november 2018