Nytt styremedlem i Hydro

Bedriftsforsamlingen i Norsk Hydro ASA valgte onsdag 23 mai Liselott Kilaas som nytt styremedlem i Hydro for en periode på to år.

23. mai 2018

Kilaas erstatter Liv Monica Bargem Stubholt, som har vært medlem av Hydros styre siden 2010. De resterende fem aksjonærvalgte styrerepresentantene ble gjenvalgt for en periode på to år.

Etter onsdagens valg består Hydros styre av styreleder Dag Mejdell, nestleder Irene Rummelhoff, Finn Jebsen, Thomas Schulz, Liselott Kilaas, og Marianne Wiinholt, samt de ansattvalgte styremedlemmene Billy Fredagsvik, Sten Roar Martinsen og Svein Kåre Sund.


Oppdatert: 23. mai 2018