Utslipp til luft fra karbonfabrikk i Årdal

Renseanlegget ved Hydros karbonfabrikk på Tangen i Årdal har i sommer hatt flere utfall. Dette har ført til at røykgassen fra anlegget i korte perioder ikke har blitt renset, og gitt ubehag for naboer.

10. august 2018
Oversiktsbilde av Hydro Årdal.
Hydro Årdal. Foto: Hydro/Adis Cengic

I sommer har flere, ulike feil påvirket rensesystemet ved fabrikken og gitt kortere driftsstanser, og et enkelt-tilfelle som varte i 15 timer, der røykgassen ikke har blitt renset. De samlede utslippene fra disse periodene er innenfor utslippstillatelsen fabrikken har fra Miljødirektoratet. Røyken som i disse periodene ikke ble renset var særlig synlig gitt sommervarmen med stillestående luft.

– Vi har i sommer dessverre hatt flere utfall i renseanlegget. Dette skal ikke skje, og røyken oppleves som ubehagelig. Vi tar tak i dette og jobber intensivt for å iverksette tiltak som vil bedre situasjonen. Målet vårt er at vi ikke skal ha slike utfall, sier fabrikksjef Wenche Eldegard.

Når feil oppstår i tilknytning til renseanlegget må feilen identifiseres, rettes opp og deretter må anlegget settes i gang igjen. Varmt vær og stillestående luft i sommer har gjort at det i tilfeller med stans har tatt lengre tid enn normalt før røyksøylen har blitt fortynnet.

Hydro i Årdal mobiliserte tidlig i sommer en ekspertgruppe som jobber med å identifisere og iverksette tiltak som vil bedre situasjonen.


Oppdatert: 10. august 2018