Naboinformasjon om teknologipiloten på Karmøy

Hydro ønsker god dialog med naboer og lokalsamfunnet på Karmøy underveis i prosjektet med å utvide den eksisterende fabrikken med en teknologipilot.

flyfoto karmøy aluminiumsverk

Hydro ønsker å utvide dagens fabrikk på Karmøy med en teknologipilot som vil produsere aluminium med verdens laveste energiforbruk og utslipp av klimagasser. Vi håper å kunne avklare byggestart tidlig neste år. Pilotanlegget vil tidligst kunne starte produksjonen av aluminium i 2017.

Vi har som mål å holde naboer på Vorrå, Håvik, Mæland og Matland godt informert i løpet av byggeprosessen. Vi vil informere i form av jevnlige nyhetsskriv, åpne informasjonsmøter ved større milepæler og gjennom nabokontakter som tar del i en lokal interessentgruppe. All informasjon vil også legges ut på denne nettsiden.

Nabokontakter

For å sørge for kanaler for kommentarer, innspill og spørsmål har vi opprettet en interessentgruppe. I denne deltar Hydroansatte som er naboer til fabrikken, Hydroansatte med kunnskap om teknologipiloten og ledere i Vorrå og Håvik velforeninger, daglig leder i Eventyrhagen barnehage og rektor ved Håvik skole.

Hensikten med gruppen er å sikre at vi når ut med informasjon om hva vi gjør og hva vi skal i gang med i anleggsperioden ved at velforeningene, skolen og barnehagen kan dele dette videre også i sine kanaler. Vi ønsker også å gi naboer og andre interesserte mulighet til å kontakte Hydro direkte med spørsmål og innspill eller ved å kontakte deltakere de kjenner i interessentgruppen.

Nabokontakter fra Hydros side:

, HMS-leder Hydro Karmøy
, sjefsingeniør miljø og sikkerhet
, nabo og leder i trådstøperiet
, nabo og leder av forskningssenteret
, bedriftslege

Lokale miljøkonsekvenser

Teknologipiloten vil bygges i den nordre delen av Søderbergtomta, som nå er en tom grusplass. Anleggsperioden vil innebære økt trafikk og støy for nærmiljøet og målet vårt er å planlegge gjennomføringen slik at disse ulempene blir minst mulig.

I drift vil pilotanlegget være ledende på energieffektivitet, utslipp av klimagasser og utslipp av forurensende stoffer. Med pilotanlegget vil vi kunne produsere 75,000 tonn mer aluminium, noe som er en økning av dagens produksjon med 40 prosent.


Oppdatert: 26. november 2016