Bauksitt og alumina

Bauksitt og alumina er de to første leddene i verdikjeden som utgjør aluminiumproduksjon. I Hydro utvinner vi bauksitt og produserer alumina i Brasil.

Bauksitt

Bauksitt

Bauksitt finnes i et bredt belte rundt ekvator, og bauksittgruvene våre ligger i delstaten Pará helt nord i Brasil. Her har vi om lag 850 ansatte og en årlig produksjon på  9 221 000 tonn bauksitt i året. Størstedelen av bauksitten fra gruvene leveres som råstoff til aluminaraffineriet vårt Alunorte, mens en del blir solgt videre til andre selskap. For å minimere miljøpåvirkningen fraktes bauksitten fra gruvene til raffineriet gjennom verdens eneste bauksittrørledning, som er hele 244 kilometer lang.


alumina

Alumina

Alumina, eller aluminiumoksid, er råmaterialet som kreves for å produsere primæraluminium. Alumina framstilles ved raffinering av bauksitt. Denne prosessen skjer for Hydros del ved verdens største aluminaraffineri, Hydro Alunorte.
Her videreforedles bauksitten fra gruvene til opp mot makskapasiteten, som er 6,3 millioner tonn alumina i året. Mesteparten av aluminaen sendes så videre til Hydros metallverk rundt om i verden, der den gjøres om til aluminium og senere aluminiumprodukter. Deler av aluminaproduksjonen blir videresolgt til andre aluminiumselskaper.

Produktark bauksitt og alumina (engelske sider på Hydro.com)


Oppdatert: 23. september 2016