Fakta om vannkraft

Vannkraft er den viktigste energikilden i Norge, og 99% av all energiproduksjon i landet vårt kommer fra nettopp vannkraft.

Vannturbin

Vannkraft gir fornybar energi, og er en klimavennlig måte å fremstille elektrisiteten vi trenger på.

99% av all energiproduksjon i landet vårt kommer fra vannkraft

Hydro har 20 kraftverk i Norge - noen av dem blant landets største. Kraftverkene vi eier ligger i Sogn og Fjordane, Hordaland, Rogaland, Vest-Agder og Telemark. I tillegg er vi medeiere i flere andre kraftverk.

20 vannkraft i Norge

Norge er et av Europas fremste vannkraftland. Det kommer av våre mange fjell og innsjøer, i tillegg til at vi har et klima med mye nedbør.

Hvor mye?

Hydro er Norges nest største produsent av vannkraft. Hvert år produserer vi rundt 10 terrawattimer (TWh) ved hjelp av vannkraft. Til sammenligning tilsvarer dette omtrent det hele Oslo bruker av strøm i løpet av ett år.

1års strømforbruk i Oslo

Eller sagt på en annen måte; Hydros produksjon av vannkraft tilsvarer strømforbruket til 625.000 husholdninger.

625.000 norske husholdninger

Dette er nok til å produsere 800.000 tonn aluminium!

800.000 tonn aluminium

Vannkraftproduksjonen gir kraftforsyningen vi trenger til aluminiumverkene våre, og i tillegg kjøper og selger vi kraft gjennom den nordiske kraftbørsen NordPool.

Når og hvor?

Hydro har 20 kraftstasjoner spredt i hele landet; i Telemark, Rogaland, Hordaland, og Sogn og Fjordane. Vi har produsert vannkraft i over 100 år.

Høydepunkt fra historien:

Historisk bilde av Svelgfoss kraftverk

Byggingen av Svelgfoss, som er Hydros eldste kraftverk, startet i 1906. Svelgfoss ble opprinnelig bygget for å skaffe strøm til Hydros første salpeterfabrikk på Notodden.


Historisk bilde av Vemork kraftverk

I 1911 ferdigstilles Vemork kraftstasjon i Rjukan og var i sin tid verdens største.

Mann som ligger på kraftledning under montering av kraftlinjene til Hærøya

I 1948 ble Skafså kraftverk i Telemark bygget i forbindelse med oppstart av magnesiumproduksjon på Herøya.

Bygging av fabrikken på Glomfjord

I 1960-63 ble Sundsfjord kraftverk satt i drift for å skaffe strøm til ammoniakk- og gjødselproduksjon i Glomfjord.

Karmøy aluminiumsverk

Fra 1963-68 ble Røldal-Suldal bygget ut for å skaffe strøm til aluminiumsverket på Karmøy. Det største utbyggingsprosjektet av et vannkraftverk i Norge til da.


Sunndal aluminiumsverk

I 1986 overtok Hydro Årdal og Sunndal Verk og dermed også kraftverkene Tyin og Fortun.

Hva nå?

I Hydro jobber vi for å sikre vannkraftproduksjon også i fremtiden. Selv om mye av ressursene for utbygging av vannkraft er tatt i bruk, foretar vi kontinuerlig utbygging og opprustning av eksisterende kraftverk for mer effektiv drift.


Oppdatert: 11. oktober 2016