Vannkraft og aluminium

Helt siden Hydro startet med aluminiumproduksjon i 1963, har vannkraft vært en avgjørende del av prosessen. Man kan nesten si at vannkraft har vært grunnen til at aluminiumproduksjonen i det hele tatt kunne starte opp.

Vigeland metallraffeneri

Hydros første aluminiumverk ble etablert på Karmøy 1963. Kraften til verket fikk vi fra utbygging av Røldal-Suldal-vassdraget, som ble bygget ut nettopp med tanke på å skaffe strøm til aluminiumverket. I dag planlegges i tillegg et nytt forskningsenter på Hydro Karmøy, og anlegget har betydd mye for både befolkningsvekst og utvikling av lokalsamfunnet for øvrig.

Vannkraft + aluminium = suksess

Anlegget på Karmøy er et typisk eksempel på hvordan vannkraft og aluminiumproduksjon har fungert i som et vellykket tospann gjennom Hydros historie. Uten Norges unike vannkrafthistorie hadde vi ikke kunnet bli en av verdens fremste aluminiumnasjoner.

Historisk sett har aluminiumverkene har blitt bygget i nærheten av kraftverket for å unngå tap av energi. På 1960-tallet kunne vi imidlertid ta i bruk ny teknologi for å frakte energien over lengre avstander. Slik har vi for eksempel kunnet ha et aluminiumverk på Karmøy selv om kraftkilden ligger inne i landet.

Vannkraftverk og aluminiuverk som ligger nærme hverandre
Å kunne fremstille aluminium med ren energi er unikt for Norge og en av de klare fordelene ved å produsere aluminium nettopp her.

Energikrevende produksjon

Aluminiumproduksjon er svært energikrevende, det vil si at man må bruke mye elektrisitet i selve fremstillingen av metallet. Da er det en stor fordel å ha nok ressurser tilgjengelig, og ikke minst gode, klimavennlige ressurser som vannkraft.

Når aluminium fremstilles ved hjelp av miljøvennlig vannkraft, slik som i Norge, blir CO2-utslippet per tonn aluminium bare en femtedel av utslippet fra et smelteverk som drives med strøm fra kullkraftverk, slik som er vanlig blant annet i Kina.

Aluminium produsert med vannkraft har 1/10 av utslippet til aluminium produsert med kullkraft
5. størst i verden

Norge er verdens femte største produsent av aluminium, og hele 80-90% av aluminiumen vi produserer eksporteres ut i verden.

At vi har så god tilgang på vannkraft i Norge har altså vært med på å gjøre Hydro til en av de store produsentene av aluminium. 5.størst innen aluminiumsproduskjon i verden. 2.størst i Norge innen vannkraft
Vannkraft - ”Norges hvite kull” og aluminiumproduksjon har også vært med på å forvandle mange småsteder til moderne industrisamfunn med arbeidsplasser knyttet opp mot Hydros virksomhet.  


Oppdatert: 11. oktober 2016