Vannkraft og miljø

Vannkraft er miljøvennlig og helt uten utslipp og avfallsprodukter. Vannet blir en fornybar ressurs i sin evige syklus gjennom nedbør, vannmagasin, kraftstasjon og fordampning.

Fossefall

Vannkraft blir dermed en slags klimavennlig evighetsmaskin.

Vannkraft er en av de eldste og reneste formene vi har for fornybar energi, og en klimavennlig måte å fremstille energi på. Dette er fordi vannkraft gjør det mulig å lage elektrisitet uten fossile brensler som kull eller gass.Vannets evighetssyklus. Solen fordamper vannet som går over til regn som igjen renner ned til sjøen

Norge - et vannkraftland

Landet vårt er spesielt godt egnet for å produsere vannkraft, fordi vi har mye nedbør, mange innsjøer og ikke minst mange fjell. Faktisk ligger ca. 40 % av landarealet i Norge over 600 moh. Høyde over havet er den viktigste faktoren for hvor mye potensiell energi vannet har, og hvor mye elektrisitet dette kan omformes til i et vannkraftanlegg.
40% av Norge ligger over 600m
De store, u-formede dalene våre som i sin tid ble formet av isbreer, utgjør naturlige vannmagasiner. Store nedbørsmengder og lave temperaturer gjør at lite vann fordamper, og vi kan dermed  lagre vannet i magasiner som gir oss jevn tilgang til kraft.

Fra magasinene kan vi slippe vann ut i vannkraftverkene eller spare opp vann til senere energiproduksjon, alt ettersom hva man trenger.

Vannkraft og natur

Selv om vannkraftverk er miljøvennlige i drift, kan selve utbyggingen av verket bety inngrep og endringer som kan påvirke naturen. Det meste av vannkraftkapasiteten i Norge er imidlertid allerede utbygd, så nå handler oppgaven vår mest om å produsere enda mer kraft i vassdragene som er utbygd på en god og effektiv måte.

De fleste av vannkraftverkene våre er blitt bygget innerst i fjordene, for å utnytte energipotensialet i vannet best mulig.


Oppdatert: 11. oktober 2016