Kvanndal

Kvanndal kraftverk
  • Hydros eierandel: 95,2 %
  • Installert effekt: 45 MW
  • Produksjon: 168 GWh/år*
  • Antall aggregater: 1 stk

* Hydros produksjonsandel

Kvanndal kraftverk ble satt i drift i 1967. Kraftverket lager strøm ved hjelp av et vannfall på 300 meter og en Francisturbin.

Kvanndal Kraftverk får vann fra reguleringsmagasin i Sandvatnet, Holmavatnet og Isvatnet, i tillegg til en rekke bekkeinntak. Vannet fra Kvanndal kraftverk sendes videre i tunnel til kraftverket Suldal II, der det igjen kan produsere energi. Kraftverketer en del av Røldal/Suldal-utbyggingen, der kraften opprinnelig ble produsert for å skaffe energi til Hydros aluminiumsverk på Karmøy.


Oppdatert: 3. oktober 2016