Middyr

Middyr kraftstasjon
  • Hydros eierandel: 95,2 %
  • Installert effekt: 1,5 MW
  • Produksjon: 4 GWh/år*
  • Antall aggregater: 1 stk

* Hydros produksjonsandel

Kraftstasjonen Middyr ligger 1240 meter over havet, og er med det den høyeste beliggende kraftstasjonen i området.

Vannkraften produseres ved hjelp av et vannfall på 56 meter og en Francisturbin. Middyr kraftverk er en del av Røldal/Suldal-utbyggingen, der kraften opprinnelig ble produsert for å skaffe energi til Hydros aluminiumsverk på Karmøy.

Oppdatert: 3. oktober 2016