Vasstøl

Vasstøl kraftstasjon
  • Hydros eierandel: 95,2%
  • Installert effekt: 5,1 MW
  • Produksjon: 27 GWh/år*
  • Antall aggregater: 1 stk

Vasstøl er en av Hydros nyeste kraftverk og hadde produksjonsstart i 2012.

Kraftverket utnytter et vannfall på 150 meter fra reguleringsmagasinet  Finnabuvatn.

Oppdatert: 3. oktober 2016