Sogn

Sogn

Kraftverkene i Sogn var en del av sammenslåingen av Årdal Sunndal Verk og Hydros aluminiumvirksomhet i 1986. Her ligger Tyin, vårt største vannkraftverk som ble fornyet i 2003-2004. De fire kraftstasjoner i Sogn produserer omtrent 3,1 TWh. Dette tilsvarer omtrent strømforbruket til 194.000 norske hjem.