Holsbru

Holsbru kraftverk
  • Hydros eierandel: 100%
  • Installert effekt: 48 MW
  • Produksjon: 89 GWh/år*
  • Antall aggregater: 2 stk

Holsbru Kraftverk er Hydros nyeste kraftverk, og hadde produksjonsstart i 2012. Da hadde gamle Holsbru kraftstasjon fra 1943 vært stengt siden 2004.

Anlegget omfattet en seks kilometer lang vanntunnel fra elva Rausdøla og Holsbruvatnet til kraftstasjonen. Holsbru Kraftverk produserer strøm ved hjelp av et vannfall på 692 meter og 2 Peltonturbiner.


Oppdatert: 3. oktober 2016