Mæl

Mæl kraftstasjon
  • Hydros eierandel: 100%
  • Installert effekt: 38 MW
  • Produksjon: 235 GWh/år*
  • Antall aggregater: 1 stk

Mæl er det femte og siste kraftverket i Rjukanstrengen, og ble satt i drift i 1954.

Mæl Kraftverk henter vann fra Moflåt kraftverk og utnytter et fall på 45 meter herfra. Mæl kraftverk produserer sin strøm ved hjelp av en Francis-turbin.


Oppdatert: 3. oktober 2016