Hydro Vigelands Brug

Vigelandsfoss kraftverk
  • Hydros eierandel: 100%
  • Installert effekt: 26 MW
  • Produksjon: 180 GWh/år
  • Antall aggregater: 2 stk

Vigelandsfoss kraftverk ligger i elven Otra i Vennesla kommune. Kraftverket utnytter et vannfall på 19,5 meter i elven som er oppdemmet ved kraftstasjonen.

Kraftverket Vigelands Brug ligger vegg i vegg med Vigeland metallraffineri, som produserer aluminium med svært høy renhetsgrad. Kraftverket sørger dermed for at raffineriet har jevn tilgang på kraften som trengs i produksjonen.


Oppdatert: 3. oktober 2016