Vår verdikjede

Mineralet bauksitt er utgangspunktet for å lage aluminiummetall

Aluminium er det tredje mest vanlige grunnstoffet i jordskorpen. Det finnes i flere ulike typer mineraler, med det er bauksitt som vanligvis brukes for å framstille alumina for produksjon av aluminiummetall. Forekomstene av bauksitt ligger hovedsakelig i et bredt belte rundt ekvator og hentes oftest ut i dagbrudd.

Alumina framstilles av bauksitt og er råvare for å lage aluminium

Råmaterialet som kreves for å produsere primæraluminium, er aluminiumoksid, også kalt alumina. Det er et hvitt pulver som framstilles ved raffinering av bauksitt. Det trengs om lag to tonn alumina for å produsere ett tonn aluminium i en elektrolyseprosess.

Produksjonen av aluminium krever store mengder elektrisk kraft

I elektrolyseprosessen for å framstille primæraluminium trengs elektrisk kraft - om lag 13 kWh per kilo aluminium produsert i moderne produksjonslinjer. Energi utgjør om lag en tredjedel av kostnadene ved å produsere. Langsiktig tilgang til rimelig kraft er derfor en viktig faktor.

Produksjon av primæraluminium skjer i store produksjonslinjer

Ren aluminium fremstilles fra alumina gjennom en elektrolyseprosess i store kar, celler, der karbonkatoder fungerer som elektroder. Anodene, som også er lagd av karbon, forbrukes i løpet av elektrolysen når anoden reagerer med oksygenet i aluminaen. Fra cellene tappes flytende aluminium metall.

I støperiet blir ulike metaller tilført flytende aluminium til legeringer

Flytende aluminium tappes fra cellene og støpes til barrer, stykker eller pressbolt, avhengig av om den videre bearbeidingen består i ekstrudering, valsing eller omsmelting. Flytende aluminium kan tilsettes små mengder andre metaller for å gi legeringer med ulik styrke og strekkfasthet.

Aluminium kan bearbeides både i kald og varm tilstand

Aluminium er smidig, og folie kan valses ned til supertynne 0,007 mm, men er fortsatt fullstendig ugjennom-trengelig, og verken lys, lukt eller smaksstoffer slipper gjennom. Metallet har et beskyttende oksid-belegg og er svært korrosjons-bestandig. Ulik overflatebehandling kan forbedre denne egenskapen ytterligere.

Aluminium kan formes til rør og profiler i alle varianter

I pressverkene blir aluminium pressbolt varmet opp, og metallet blir presset gjennom ulike matriseverktøy til profiler for en mengde produkter og formål. Aluminiumrør erstatter i økende grad kobber i varmevekslere og klimaanlegg. Aluminium kan bearbeides i det uendelige, alt avhengig av hva sluttproduktet skal være.

Bare fantasien setter grenser for hva aluminium kan brukes til

Vinduer, bildeler, dørkarmer, rør, fasadeplater, drikkebokser…
Hydro er bransjeleder på en rekke produktområder for aluminium, spesielt innenfor transport, bygg og anlegg, emballasje og litografiske plater. Og til slutt kan det resirkuleres - igjen og igjen.